Μείωση νεοεγγραφέντων οχημάτων στο πρώτο τρίμηνο 2019

25

Σημαντική μείωση 16,9% παρουσίασε ο συνολικός αριθμός των νεοεγγραφέντων οχημάτων τους πρώτους τρεις μήνες του 2019, σε σύγκριση με τους πρώτους τρεις μήνες του 2018, σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία.

Ο συνολικός αριθμός των νεοεγγραφέντων οχημάτων ανήλθε το πρώτο τρίμηνο του 2019 στις 10.920, σε σύγκριση με 13.002 κατά την ίδια περίοδο του 2018.

Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν μειώθηκαν κατά 18,8% και έφτασαν στις 8.956, σε σύγκριση με 11.024 το πρώτο τρίμηνο του 2018.

Από το σύνολο των επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν, 2.830 ή 31,6% ήταν καινούρια και 6.126 ή 68,4% ήταν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.

Μείωση 33% στα καινούργια και 9,5% στα μεταχειρισμένα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, οι εγγραφές καινούργιων αυτοκινήτων σημείωσαν σημαντική μείωση κατά 33,4% τους πρώτους τρεις μήνες του 2019, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018, ενώ τα μεταχειρισμένα μειώθηκαν κατά 9,5%.

Εξάλλου, οι εγγραφές των οχημάτων μεταφοράς φορτίου αριθμούσαν 1.291, όπως και την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2018. Συγκεκριμένα, τα ελαφρά φορτηγά αυξήθηκαν κατά 1,2% στα 1.115, τα βαριά φορτηγά μειώθηκαν κατά 1,5% στα 128 και οι ελκυστήρες δρόμου (ρυμουλκά) μειώθηκαν κατά 18,6% σε 48.

Αντίθετα, οι εγγραφές μοτοποδηλάτων < 50κε αυξήθηκαν στις 64 την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2019, σε σύγκριση με 41 την αντίστοιχη περίοδο του 2018. Τέλος, οι εγγραφές μοτοσικλετών > 50κε μειώθηκαν κατά 1,7% στις 462 τους πρώτους τρεις μήνες του 2019, σε σύγκριση με 470 την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Πηγή: ΚΥΠΕ