Νέο ευέλικτο σταθμό φόρτισης ετοιμάζει η VW Group Components

43

H Volkswagen Group Components είναι μια ανεξάρτητη επιχειρηματική μονάδα υπό την αιγίδα της Volkswagen AG, υπεύθυνη για την ανάπτυξη και την κατασκευή στρατηγικών εξαρτημάτων για τα εμπορικά σήματα του ομίλου που συστάθηκε από την 1η Ιανουαρίου 2019.

Σήμερα, το νέο εμπορικό σήμα του ομίλου Volkswagen ανακοίνωσε την απόφασή του να ξεκινήσει τη παραγωγή ενώς ευέλικτου σταθμού ταχείας φόρτισης από το 2020 και μετά.

Αυτός ο σταθμός, βασισμένος στην αρχή ενός powerbank, μπορεί να φορτίζει έως και τέσσερα οχήματα ταυτόχρονα και επίσης να χρησιμοποιηθεί για την προσωρινή αποθήκευση οικολογικής ισχύος. Ο σταθμός πρόκειται να παραχθεί στο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος στο Ανόβερο, όπου η παραγωγή ανταλλακτών θερμότητας, που αποτελεί μέρος της επιχειρηματικής περιοχής του κινητήρα, θα αντικατασταθεί βήμα προς βήμα από τη νέα επιχειρηματική περιοχή της ηλεκτρονικής κινητικότητας.

Ο Thomas Schmall, Διευθύνων Σύμβουλος της Volkswagen Group Components, αναφέρει: “Η ανάπτυξη της υποδομής φόρτισης θα αποτελέσει βασικό παράγοντα για την επιτυχία της ηλεκτρονικής κινητικότητας. Ο ευέλικτος σταθμός γρήγορης φόρτισης που αναπτύχθηκε από τα Συστατικά Ομάδας μπορεί να συμβάλει καθοριστικά σε αυτόν τον τομέα. Αυτό επιβεβαιώνεται από το σημαντικό ενδιαφέρον που έχουν οι δυνητικοί εταίροι. Ο σταθμός φόρτισης αποτελεί ένα στοιχείο της ευθύνης από άκρο σε άκρο των Συστατικών Ομάδας για την μπαταρία υψηλής τάσης, από την ανάπτυξη των ικανοτήτων κυτταρικής παραγωγής μέχρι την ανακύκλωση. Ταυτόχρονα, ο μετασχηματισμός της παραγωγής εναλλακτών θερμότητας στο εργοστάσιο των εξαρτημάτων του Ανόβερου θα προσφέρει βιώσιμες προοπτικές για το μέλλον στον νέο επιχειρηματικό τομέα της ηλεκτρονικής κινητικότητας ».

Από το 2020 και μετά, η ευέλικτη παραγωγή σταθμών φόρτισης θα αντικαταστήσει σταδιακά την παραγωγή ανταλλακτών θερμότητας, που αποτελεί τμήμα της επιχειρηματικής περιοχής του κινητήρα και του χυτηρίου. Η μετάβαση στην ηλεκτρονική κινητικότητα θα επιτρέψει στο εργοστάσιο να επιτύχει τον επείγοντα μετασχηματισμό και θα συμβάλει στη διαφύλαξη της απασχόλησης και στη βιώσιμη ενίσχυση της οικονομικής κατάστασης της εγκατάστασης του Ανόβερο. Επιπλέον, η μετάβαση θα εξασφαλίσει τη βέλτιστη χρήση των δεξιοτήτων των εργαζομένων στο εργοστάσιο. Για παράδειγμα, ένας υπεύθυνος ανάπτυξης θερμότητας θα είναι σε θέση να αναπτύξει την τεχνογνωσία του στο μέλλον για την ανάπτυξη συστημάτων ψύξης μπαταριών ή τη βελτιστοποίηση της θερμικής διαχείρισης.

Οι προγραμματιστές και οι σχεδιαστές έχουν ήδη συμμετάσχει στην πιλοτική εφαρμογή της ιδέας για τον ευέλικτο σταθμό ταχείας φόρτισης από το 2018. Το πιλοτικό έργο θα ξεκινήσει το καλοκαίρι του 2019 μαζί με την πόλη του Wolfsburg. Από το 2020, η παραγωγή των πρώτων σταθμών ταχείας φόρτισης θα αρχίσει στο εργοστάσιο του Ανόβερο. Ταυτόχρονα, η συνεργασία πρέπει να συζητηθεί με πιθανούς εταίρους. Οι προβλέψεις δείχνουν ότι αναμένεται σημαντική ζήτηση για ευέλικτους σταθμούς ταχείας φόρτισης σε σχέση με την αύξηση της ηλεκτρονικής κινητικότητας τα επόμενα χρόνια.

Από τεχνική άποψη, ο σταθμός φόρτισης βασίζεται στο πακέτο μπαταριών του Modular Electric Toolkit της ομάδας Volkswagen (MEB) και έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιεί τις κυψέλες του. Αργότερα, ο σταθμός φόρτισης θα παράσχει μια δεύτερη ζωή για μπαταρίες από ηλεκτρικά οχήματα. Μια μπαταρία χάνει τη χωρητικότητα φόρτισης με την πάροδο του χρόνου. Όταν μια μπαταρία του οχήματος έχει φτάσει σε μια καθορισμένη, μειωμένη υπολειπόμενη χωρητικότητα, θα αντικατασταθεί. Εάν αυτή η μπαταρία μεταφερθεί στη συνέχεια σε μια λεπτομερή ανάλυση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά σε έναν κινητό σταθμό φόρτισης.

Ο συνεπής μετασχηματισμός του χαρτοφυλακίου προϊόντων προς την ηλεκτρονική κινητικότητα αποτελεί βασικό στοιχείο της στρατηγικής των συστατικών στοιχείων του Ομίλου. Η εταιρεία εστιάζει εντατικά σε νέες δραστηριότητες όπως ο ευέλικτος σταθμός γρήγορης φόρτισης και επενδύει μαζικά στην κινητικότητα. Η παραγωγή του σταθμού φόρτισης θα σημαίνει ότι μια τέταρτη μονάδα γερμανικών εξαρτημάτων θα παράγει εξαρτήματα για την ηλεκτρονική κινητικότητα. Το εργοστάσιο του Brunswick αναπτύσσει και παράγει συστήματα μπαταριών για τα ηλεκτρικά οχήματα του Ομίλου. Το κέντρο αριστείας για τις κυψέλες μπαταριών βρίσκεται στο Salzgitter, όπου θα ενώσει και η παραγωγή ρότορα και στάτορα για ηλεκτροκινητήρες από τα μέσα του 2019. Το εργοστάσιο του Kassel παράγει ηλεκτροκινητήρες για την παραγωγή ηλεκτροκίνητων οχημάτων. Στο Ανόβερο, τα στοιχεία του Ομίλου θα επικεντρωθούν στη φόρτιση της υποδομής από το 2020 και μετά.