ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 2014

H Κυπριακή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου έδωσε στην δημοσιότητα το αγωνιστικό ημερολόγιο του 2014 που περιλαμβάνει τα πρωταθλήματα Drift,  4×4, Time Attack, Drag καθώς και τα πρωταθλήματα αγώνων Ράλλυ, Ταχύτητας και Αναβάσεων. Το αγωνιστικό ημερολόγιο είναι πλούσιο σε αγώνες και πρωταθλήματα τα οποία θα αναλύσουμε σε επόμενο στάδιο.Σήμερα θα σταθούμε εκτενέστερα στην προκήρυξη των πρωταθλημάτων του ΚΣΑ. Να τονίσουμε ότι τα πρωταθλήματα του ΚΣΑ είναι κάτω από την αιγίδα της ΚΟΑ.

- Advertisement -

CALENTAR CMF 2014Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Αυτοκινήτου (ΚΣΑ) προκηρύσσει για το 2014, τα Εθνικά Παγκύπρια Πρωταθλήματα Αγώνων Ράλλυ, Ταχύτητας και Αναβάσεων:

AUTOCROSS PALIOMETOXOU 15-12-2013 (709)

A.  ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΡΑΛΛΥ 

Πρωτάθλημα Ράλλυ Οδηγών – Πρωτάθλημα Ράλλυ Συνοδηγών

Πρωτάθλημα Ράλλυ Συνοδηγών …………………………..Κλάση RC2

Πρωτάθλημα Ράλλυ Οδηγών  ……………………………… Κλάση RC3

Πρωτάθλημα Ράλλυ Συνοδηγών  ………………………….Κλάση RC3

Πρωτάθλημα Ράλλυ Οδηγών  ……………………………… Κλάση RC4

Πρωτάθλημα Ράλλυ Συνοδηγών  ………………………….Κλάση RC4

Πρωτάθλημα Ράλλυ Οδηγών  ……………………………… Κλάση RC5

Πρωτάθλημα Ράλλυ Συνοδηγών  ………………………….Κλάση RC5

Πρωτάθλημα Ράλλυ Οδηγών  ……………………………… Κλάση RC6

Πρωτάθλημα Ράλλυ Συνοδηγών  ………………………….Κλάση RC6

Κύπελλο Ράλλυ Οδηγών  …………………………………….. Κλάση RC SΤ(Group S, Τ)

Κύπελλο Ράλλυ Συνοδηγών  …………………………………Κλάση RC SΤ(Group S, Τ)

TOUR OF CYPRUS 7-12-2013 (NIKON) (88)

B.  ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ – RALLY SPRINT / AUTO SPRINT 

Πρωταθλήματα Ταχύτητας Οδηγών

Πρωτάθλημα Ταχύτητας Οδηγών (Group A, N, R, S, T)

Πρωτάθλημα Ταχύτητας Οδηγών ………………………… Κλάση RC2

Πρωτάθλημα Ταχύτητας Οδηγών  ……………………….. Κλάση RC3

Πρωτάθλημα Ταχύτητας Οδηγών  ……………………….. Κλάση RC4

Πρωτάθλημα Ταχύτητας Οδηγών  ……………………….. Κλάση RC5

Πρωτάθλημα Ταχύτητας Οδηγών  ……………………….. Κλάση RC6

Πρωτάθλημα Ταχύτητας Οδηγών  ……………………….. Κλάση RC SΤ 1

Πρωτάθλημα Ταχύτητας Οδηγών  ……………………….. Κλάση RC SΤ 2

ANABASH(1021)

Γ. Παγκύπρια Πρωταθλήματα Αναβάσεων 

Πρωτάθλημα Οδηγών  ……………………………………….. Κλάσης RC2

Πρωτάθλημα Οδηγών  ……………………………………….. Κλάσης RC3

Πρωτάθλημα Οδηγών  ……………………………………….. Κλάσης RC4

Πρωτάθλημα Οδηγών  ……………………………………….. Κλάσης RC5

Πρωτάθλημα Οδηγών  ……………………………………….. Κλάσης RC6

Πρωτάθλημα Οδηγών  ……………………………………….. Κλάσης RC ST1

Πρωτάθλημα Οδηγών  ……………………………………….. Κλάσης RC ST2

Πρωτάθλημα Οδηγών  ……………………………………….. Κλάσης RC E1

Πρωτάθλημα Οδηγών  ……………………………………..  Κλάσης RC E2

1. ΚΛΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ όπως έχουν ανακοινωθεί από FIA για Διεθνείς Αγώνες:  

Κλάσεις  Κατηγορίες (Groups)

RC2  2000-Rally:  1.6T engine with a 30 mm restrictor

S S2000-Rally:  2.0 Atmospheric

Group R5 (VR5)

Group R4 (VR4)

Group N over 2000cc (current N4)

RGT RGT cars

RC3  Group A over 1600cc and up to 2000cc

Super 1600

R2 (over 1600cc and up to 2000 cc – VR2C)

R3 (atmospheric / over 1600 cc and up to 2000 cc – VR3C)

R3 (turbo / up to 1620 cc / nominal – VR3T)

R3 (diesel / up to 2000 cc / nominal – VR3D)

RC4  Group A up to 1600 cc

R2 (over 1390 cc and up to 1600 cc – VR2B)

Kit-car up to 1600 cc

Group N over 1600 cc and up to 2000 cc

RC5  Group N up to 1600 cc

R1 (up to 1600cc –VR1A/VR1B)

1.2  Κλάσεις αυτοκινήτων Τοπικού Πρωταθλήματος Ράλλυ, Ταχύτητας και Αναβάσεων 

Κλάσεις  Κατηγορίες (Groups)

RC2  2000-Rally:  1.6T engine with a 30 mm restrictor

S S2000-Rally:  2.0 Atmospheric

Group R5 (VR5)

Group R4 (VR4)

Group N over 2000cc (current N4)

RC3  Group A over 1600cc and up to 2000cc

Super 1600

R2 (over 1600cc and up to 2000cc – VR2C)

R3 (atmo / over 1600cc and up to 2000cc – VR3C)

R3 (turbo / up to 1620cc / nominal – VR3T)

R3 (diesel / up to 2000cc / nominal – VR3D)

RC4  Group A up to 1600cc

R2 (over 1390cc and up to 1600cc – VR2B)

Kit-car up to 1600cc

Group N over 1600cc and up to 2000cc

RC5

RC 6

RC ST1

RC ST2

RC E1

RC E2

Group N up to 1600cc

R1 (up to 1600cc –VR1A/VR1B)

Group A

6.1 (1600cc and up to 2000cc)

6.2 (up to 1600cc)

Group S και Τ (4×4) μέχρι 2000 cc

Group S και Τα (4×4) πέρα των 2000 cc

Group E up to 2000 cc

Group E up to 2000 cc

2. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Η βαθμολογία των πρωταθλημάτων και κατηγοριών Ράλλυ, Tαχύτητας και Aναβάσεων είναι:

1ος 15 βαθμοί

2ος 13 βαθμοί

3ος 11 βαθμοί

4ος   9 βαθμοί

5ος   7 βαθμοί

6ος   6 βαθμοί

7ος   5 βαθμοί

8ος   4 βαθμοί

9ος   3 βαθμοί

10ος κ.α.   2 βαθμοί

3. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΡΑΛΛΥ 

Οι Αγώνες Πρωταθλήματος Ράλλυ θα διοργανώνονται σύμφωνα με τους Κανονισμούς της Διεθνής Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου (ΔΟΑ) (FIA-RRCR) ως ακολούθως:

3.1 Τοπικοί Αγώνες 

Πέντε Τοπικοί μονοήμεροι Αγώνες με συνολικό μήκος Ειδικών Διαδρομών, 90 χλμ (+/-5%).

Οι Αγώνες θα διοργανωθούν από τα Σωματεία εγγεγραμμένα στην ΚΟΑ.

3.1.1 Συντελεστές Αγώνων 

Οι Τοπικοί Αγώνες Πρωταθλήματος Ράλλυ βαθμολογούνται με τους πιο κάτω συντελεστές:

Οι Αγώνες Ράλλυ Λευκωσίας, Ράλλυ Λεμεσού, Ράλλυ Λάρνακας έχουν συντελεστή 1.25.

Οι Αγώνες Ράλλυ Πάφος και Ράλλυ Παραλίμνι έχουν συντελεστή 1.50.

3.1.2 Δικαίωμα Συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι κάτοχοι Δελτίου Υγείας του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, Δελτίου Ταυτότητας της ΚΟΑ και οι κάτοχοι Αγωνιστικής Άδειας της FIA εκδομένης από τον ΚΣΑ.

Στους Τοπικούς Αγώνες (εκτός Ράλλυ Κύπρος) μπορούν να λάβουν μέρος αρχάρια πληρώματα που θα τρέξουν τη μισή διαδρομή.  Είναι προϋπόθεση, ο κάθε Αρχάριος διαγωνιζόμενος να κατέχει Δελτίο Υγείας του ΚΟΑ και Δελτίο Ταυτότητας της ΚΟΑ.

3.1.3 Αγωνιστικά Αυτοκίνητα 

Αυτοκίνητα των «Κλάσεων Αυτοκινήτων Τοπικού Πρωταθλήματος Ράλλυ» (άρθρο 1.2 πιο πάνω) μπορούν να συμμετέχουν στους Αγώνες Τοπικού Πρωταθλήματος Ράλλυ.  Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή των αυτοκινήτων των κλάσεων RC E1 και RC E2

3.1.4 Σειρά Εκκίνησης 

Στο Τοπικό Πρωτάθλημα Ράλλυ θα παίρνουν πρώτοι την εκκίνηση, οι οδηγοί της «Εθνικής Λίστας Οδηγών» και η σειρά εκκίνησης θα είναι 1ος, 2ος, 3ος, 4ος, κ.ο.κ.  Ακολουθούν οι άλλοι Οδηγοί ανεξαρτήτως της Κλάσης του αυτοκινήτου.

3.1.5 Service 

Στους μονοήμερους Αγώνες Τοπικού Πρωταθλήματος Ράλλυ, ο προβλεπόμενος χρόνος διεξαγωγής επισκευών (Service), μεταξύ δύο τμημάτων (section) θα είναι 45 λεπτά.

3.2 Ράλλυ Κύπρος (Cyprus Rally) 

Το Ράλλυ Κύπρος περιλαμβάνεται στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ράλλυ και στο Πρωτάθλημα Μέσης Ανατολής της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου (ΔΟΑ).  Ο Αγώνας θα διοργανωθεί από τον ΚΣΑ σύμφωνα με τους κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ράλλυ της ΔΟΑ.  Στο Ράλλυ Κύπρος διαγωνιζόμενοι με αυτοκίνητα των Κλάσεων RC6,  RCSΤ1 και RCSΤ2, θα συμμετέχουν ξεχωριστά, πίσω από τις άλλες Κλάσεις.

Οι Κλάσεις RC E1 και RC E2 (αυτοκίνητα Κατηγορίας Ε) δεν δικαιούνται συμμετοχή στο Ράλλυ Κύπρος.  Το Ράλλυ Κύπρος έχει συντελεστή 2.25.

3.3 Βαθμολογία 

Στους Αγώνες Ράλλυ Πρωταθλήματος οι πρώτοι 10 διαγωνιζόμενοι που θα τερματίσουν, θα βαθμολογούνται σύμφωνα με τον πιο πάνω πίνακα βαθμολογίας. Οι υπόλοιποι που θα τερματίσουν, θα παίρνουν από 1 βαθμό ο κάθε ένας ανεξαρτήτως της θέσης τερματισμού.

3.3.1 Στο Ράλλυ Κύπρος για σκοπούς βαθμολογίας υπολογίζονται μόνο οι Οδηγοί / Συνοδηγοί με Αγωνιστική Άδεια της FIA που έχει εκδοθεί από τον ΚΣΑ.

3.3.2 Διαγωνιζόμενοι Οδηγοί και Συνοδηγοί Αγώνων Ράλλυ Πρωταθλήματος με αυτοκίνητα των οποίων το Πιστοποιητικό Καταλληλότητας (Homologation) έχει λήξει, δεν διεκδικούν βαθμούς στο Πρωτάθλημα Οδηγών / Συνοδηγών (Κλάσεις RCSΤ1, και RCSΤ2).

3.3.3 Πρωταθλητής Κλάσης  

Ο «Πρωταθλητής Κλάσης» θα ανακηρυχθεί αφού θα έχει λάβει μέρος σε τουλάχιστο τρεις Αγώνες του Πρωταθλήματος Ράλλυ.

4. ΑΓΩΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

Μόνο ένας αγώνας εξωτερικού θα προσμετρείται στη βαθμολογία του Παγκυπρίου Πρωταθλήματος Ράλλυ, εφόσον αυτός διεξαχθεί πριν τον τελευταίο αγώνα του Παγκυπρίου Πρωταθλήματος Ράλλυ.

Οι αγώνες εξωτερικού θα έχουν συντελεστή 1.00.  Αγώνες εξωτερικού που περιλαμβάνονται στα Περιφερειακά Πρωταθλήματα Ράλλυ της FIA θα έχουν συντελεστή 1.25

5. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ  

Οι Αγώνες Ταχύτητας θα περιλαμβάνουν το Rally Sprint / Auto Sprint.

5.1 Αγώνες Ταχύτητας

Το Πρωτάθλημα περιλαμβάνει έξι μονοήμερους Αγώνες που θα διοργανωθούν από τα Σωματεία εγγεγραμμένα στη ΚΟΑ.

5.1.1 Συντελεστές Αγώνων

Οι Αγώνες Ταχύτητας έχουν συντελεστή 1.00.

5.1.2 Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι κάτοχοι Δελτίου Υγείας του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, Δελτίου Ταυτότητας της ΚΟΑ και οι κάτοχοι Αγωνιστικής Άδειας της FIA εκδομένης από τον ΚΣΑ.  Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σε Αρχάριους Οδηγούς.

5.1.3 Αγωνιστικά Αυτοκίνητα

Αυτοκίνητα των «Κλάσεων Αυτοκινήτων Τοπικού Πρωταθλήματος Ταχύτητας» (άρθρο 1.2 πιο πάνω) μπορούν να συμμετέχουν στους Αγώνες Τοπικού Πρωταθλήματος Ταχύτητας.  Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή των αυτοκινήτων των κλάσεων RC E1 και RC E2.

5.2 Αγώνες Ταχύτητας – Συνοδηγός

Στους Αγώνες Ταχύτητας ο διαγωνιζόμενος μπορεί να δηλώσει προαιρετικά Συνοδηγό, ο οποίος πρέπει να πληροί τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

5.2.1 Ο συνοδηγός να είναι κάτοχος Δελτίου Υγείας του ΚΟΑ, Ταυτότητα της ΚΟΑ και να είναι κάτοχος αγωνιστικής άδειας ΚΣΑ / FIA σε ισχύ.

5.2.2 Θα φέρει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό όπως στολή, HANS device κ.α.

5.2.3 Θα είναι μόνο Συνοδηγός (δεν θα μπορεί να οδηγά το αυτοκίνητο) και θα πρέπει υποχρεωτικά να συμμετέχει σε όλες τις προσπάθειες του οδηγού.

5.2.4 Ο Συνοδηγός πρέπει να δηλώνεται στο έντυπο συμμετοχής.  Αλλαγή συνοδηγού επιτρέπεται μέχρι και τη Γραμματεία του Αγώνα.

5.2.5 Δεν επιτρέπεται Συνοδηγός να διαγωνίζεται με δύο οδηγούς στον ίδιο αγώνα.

5.2.6 Ο Συνοδηγός δεν βαθμολογείται / δεν βραβεύεται.

6. ΣΥΜΠΤΥΞΗ ΚΛΑΣΕΩΝ 

Στους αγώνες των πιο πάνω Πρωταθλημάτων Ράλλυ, Ταχύτητας και Αναβάσεως, οι Κλάσεις δεν συμπτύσσονται.

7. ΕΠΑΘΛΑ ΑΓΩΝΩΝ 

7.1 Αγώνες Πρωταθλήματος Ράλλυ

1ος Γενικής Κατάταξης

2ος Γενικής Κατάταξης

3ος Γενικής Κατάταξης

1ος Κάθε Κλάσης

2ος Κάθε Κλάσης (ελάχιστο 4 αυτοκίνητα)

1ο Γυναικείο Πλήρωμα

1ο Αρχάριο Πλήρωμα

2ο Αρχάριο Πλήρωμα

7.2. Αγώνες Ταχύτητας – Rally Sprint / Auto Sprint

1ος Γενικής Κατάταξης

2ος Γενικής Κατάταξης

3ος Γενικής Κατάταξης

1ος Κάθε Κλάσης

2ος Κάθε Κλάσης (ελάχιστο, 4 αυτοκίνητα).

7.3 Αγώνες Αναβάσεων

1ος Κάθε Κλάσης

2ος Κάθε Κλάσης (ελάχιστο 4 αυτοκίνητα).

Στους τοπικούς αγώνες Πρωταθλημάτων μόνο, οι πρώτοι τρεις της Γενικής Κατάταξης δεν λαμβάνουν το έπαθλο της Κλάσης τους.  Το έπαθλο θα απονέμεται στον επόμενο της Κλάσης.

8 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΚΣΑ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΟΑ – ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΑ 

8.1  Όλοι οι διαγωνιζόμενοι των πιο πάνω Πρωταθλημάτων πρέπει,

– να είναι μέλη στο σωματείο της επαρχίας όπου κατοικούν,

– να είναι κάτοχοι Δελτίου Υγείας του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού σε ισχύ,

-να είναι κάτοχοι Ταυτότητας της ΚΟΑ σε ισχύ,

-να είναι κάτοχοι Αγωνιστικής Άδειας ΚΣΑ / FIA σε ισχύ.

8.2 Δικαιώματα Έκδοσης / Ανανέωσης

Δελτίο Ταυτότητας ΚΟΑ ………………………………………….. €50,00

Άδεια Διαγωνιζομένου ΚΣΑ / FIA  …………………………….. €50,00

Άδεια Οδηγού ΚΣΑ / FIA ………………………………………….. €90,00

Άδεια Διαγωνιζομένου Νομικού Προσώπου ΚΣΑ / FIA … €200,00

(συμμετοχή, μέχρι και 4 πληρώματα)

9. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Αγώνες Πρωταθλήματος Ράλλυ (εξαιρούνται οι Διεθνείς) €200,00

Αγώνες Ράλλυ Αρχαρίων  ………………………………………… €120,00

Αγώνες Ταχύτητας – Rally Sprint / Auto Sprint  …………… €120,00

Αγώνες Αναβάσεων  ……………………………………………….. €150,00

11. ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 

Όποιος επιθυμεί να λάβει μέρος σε αγώνα, πρέπει να αποστέλλει το έντυπο συμμετοχής πλήρως συμπληρωμένο, υπογραμμένο και με το ανάλογο παράβολο συμμετοχής, στη διεύθυνση που αναγράφεται στους Συμπληρωματικούς Κανονισμούς του κάθε αγώνα, μέχρι

– την Πέμπτη μια εβδομάδα πριν το αγώνα για Αγώνες Ράλλυ,

-την Τρίτη πριν το αγώνα για Αγώνες Ταχύτητας και Αναβάσεων.

12.  ΣΥΣΚΕΥΗ HANS 

Η χρήση του «HANS device» είναι υποχρεωτική σε όλους τους αγώνες Ράλλυ, Ταχύτητας και  Αναβάσεων.

13. ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΚΡΑΝΗ – ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 

Διαγωνιζόμενα αυτοκίνητα τα οποία φέρουν Ζώνες Ασφαλείας καθώς Κράνη και  Καθίσματα, με πιστοποιητικά καταλληλότητας τα οποία έχουν λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2013, θα τους δοθεί παράταση μέχρι τις 31 Αυγούστου 2014.

14.  Αγωνιστικό Μητρώο Τμήματος Οδικών Μεταφορών (ΤΟΜ) 

Όλα τα αγωνιστικά αυτοκίνητα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Αγωνιστικών Οχημάτων του ΤΟΜ όπως προβλέπει η σχετική νομοθεσία.

Δεν θα επιτρέπεται η συμμετοχή σε αγώνες, διαγωνιζόμενων με αυτοκίνητα που δεν έχουν ελεγχθεί, δεν έχουν εγγραφεί στο Μητρώο του ΤΟΜ και δεν φέρουν αριθμούς εγγραφής Αγωνιστικού Αυτοκινήτου.  Τα αγωνιστικά αυτοκίνητα που συμμετέχουν σε Αγώνες, πρέπει να παρουσιάζουν τα ανάλογα πιστοποιητικά ως ακολούθως:

– Τίτλο ιδιοκτησίας

– Πιστοποιητικό Καταλληλότητας της ΔΟΑ

– Εξουσιοδότηση από τον ιδιοκτήτη σε περίπτωση ενοικίασης του Αγωνιστικού Αυτοκινήτου.

15. RALLY 2 (SUPER RALLY) 

Σε μονοήμερους αγώνες Ράλλυ Πρωταθλήματος, δεν θα εφαρμοστεί ο κανονισμός Rally 2 (Super Rally).

16. ΕΦΕΤΕΙΟ 

 Οι πιο κάτω νομικοί διορίζονται Εφέτες:  Στέφανος Σκορδής, Κώστας Θεοχαρίδης,  Γιώργος Χριστοφίδης, Χριστίνα Σιακαλή, TBA

17. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2014 

Επισυνάπτεται το Αγωνιστικό Ημερολόγιο.

 

 

Stay Connected

0ΥποστηρικτέςΚάντε Like
3,867ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
- Advertisement -